Beauty Jet Season 3 - Kết Nối Đam Mê Lan Tỏa Thành Công

25-04-2022

Beauty JET là một chương trình được tổ chức định kì nhằm đào tạo, nâng cao tay nghề và phổ cập kiến thức mới cho học viên cũng như tất cả những ai đã và đang đi theo ngành chăm sóc sắc đẹp.